O mrežiMreža za zaštitu prava deteta pod nazivom “Čuvari dečijih prava” sastoji se od organizacija civilnog društva koje će obavljati svoje aktivnosti uz poštovanje i u skladu sa osnovnim principima prava deteta. Mreža “Čuvari dečijih prava” nastala je u okviru „Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova” projekta koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira NVO Domovik iz Mitrovice. Iako će se graditi tokom trajanja projekta od 15 meseci, želja svih njenih članica je da ona nastavi da postoji jednako posvećeno i po okončanju projekta.

 Misija mreže:

  • Promovisanje prava deteta i unapređivanje opšteg stanja u oblasti dečijih prava na severu Kosova kroz zagovaranja i aktivnosti na terenu.
  • Iniciranje pozitivnih promena u primeni prava deteta kroz njihovo promovisanje i održavanje sveobuhvatnog dijaloga sa zainteresovanim stranama od značaja za razvoj dece.

Cilj mreže:

Poboljšana situacija za decu na severu Kosova putem promocije, zaštite i zastupanja prava deteta pred relevantnim osobama i institucijama koje su bitne za razvoj dece na lokalnom i nacionalnom nivou.

Sredstva postizanja:

Zajedničke aktivnosti sa fokusom na prava deteta su:

  • Serija tematskih medijskih sadržaja emitovanih i prezentovanih posredstvom lokalnih radio i televizijskih stanica na području severa Kossova, kao i putem internet prezentacija u saradnji sa odabranim novinarom/novinarkom koji/koja će biti aktivni član mreže;
  • Terensko istraživanje;
  • Redovni sastanci mreže;
  • Informativni sastanci sa svim relevantnim osobama iz oblasti koje su bitne za razvoj dece;
  • Priprema i upotreba posebnog upitnika sa prethodno odabranim relevantnim osobama;
  • Izrada finalnog dokumenta koji će sadržati detalje kao što su: kvalitet postojećih usluga, preporuke koje će doprineti jačanju postojećih ili uspostavljanju novih;
  • Uključivanje studenata i volontera;
  • Ostale aktivnosti koje vode ka cilju rada mreže “Čuvari dečijih prava”.