NVO Domovik


NVO Domovik

Kontakt osoba: Nenad Radivojević
Mesto: Mitrovica
Adresa: Čika Jovina 9, IV/27
Telefon: +381 28 99 801; +381 65 53 63 339
Email: office@domovik.org
Sajt: www.domovik.org
Facebook: www.facebook.com/NGODomovik
Twitter: www.twitter.com/NGODomovik
Oblast delovanja:
  • Socijalne usluge
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje i istraživanje
  • Kultura
  • Filantropski posrednici i promocija volonterizma

Pokrivenost:
Sever Kosova

Ciljevi:

Promocija ljudskih prava sa posebnim naglaskom na pravima dece i mladih. Unapređenje i pomaganje obrazovnim i zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalni rad.


Misija:

Organizacija civilnog društva „Domovik“ osnovana je 2009. godine. Po svojoj orijentaciji profiliše se kao ona koja svojim aktivnostima pruža usluge koje se tiču psihosocijalne i fizičke zdravstvene prevencije, socijalne i pravne zaštite, edukacije dece, omladine i pripadnika vulnerabilnih grupa ali i kao organizacija koja teži da pomogne ljudima u shvatanju faktora koji utiču na kvalitet njihovog života kroz podsticanje lične odgovornosti.

Miljan Stanišić je programski koordinator u NVO Domovik iz Kosovske Mitrovice. Po obrazovanju je inženjer farmaceutske tehnologije. Aktivista je u brojnim organizacijama od školskih dana, dok se aktivizvom intenzivno bavi u proteklih pet godina. U okviru mreže "Čuvari dečijih prava" obavlja funkciju zamenika predsednice Katarine Knežević.

Moto: “Reagujem i kada "brojim do deset."