NVO Santa Marija


NVO Santa Marija

Kontakt osoba: Blagica Radovanović
Mesto: Zvečan
Adresa: Kralja Petra I/57
Telefon: +381 65 66 71 399
Email: rblagica@yahoo.com
Sajt:
Facebook: www.facebook.com/ngosantamarija
Twitter:
Oblast delovanja:
  • Socijalne usluge
  • Humanitarni rad
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje 

Pokrivenost:

Ciljevi:

Unapređivanje kvaliteta života i psihosocijalnog zdravlja žena i dece žrtava bilo kog oblika nasilja i narušavanja ljudskih prava.


Misija:

Život u društvu u kome svaka žena i svako dete imaju pravo na život, razvoj i učešće bez diskriminisanja.

Stefan Radovanović, dolazi iz nevladine organizacije "Santa Marija". Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Aktivizmom u oblasti ljudskih prava, pogotovu prava žena i dece, bavi se još od 2008. godine. Stefan želi da se dalje usavršava i da stiče nova znanja koja će mu pomoći da svojim aktivizmom zaista doprinese dobrobiti dece i žena. S  obzirom na to da se ljudskim pravima bavi jošod gimnazijskih dana, njegovo višegodišnje iskustvo ga je navelo da njegov način razmiišljanja bude u skladu sa "Zlatnim pravilom etike". Sa ovakvim stavom njemu nikada nije bilo teško da pronađe preko potrebnu motivaciju za rad u oblasti ljudskih prava.

Moto: "Činimo drugima ono što bismo želeli sebi" i "Ne činimo drugima ono što ne želimo sebi"