Urduženje mladih Putokaz


Urduženje mladih Putokaz

Kontakt osoba: Milija Biševac
Mesto: Zubin Potok
Adresa: Rada Drainca 14
Telefon: +381 64 96 83 134; +381 28 460 375
Email: u.m.putokaz@gmail.com
Sajt:
Facebook: https://www.facebook.com/udruzenjemladih.putokaz
Twitter:
Oblast delovanja:
 • Socijalne usluge
 • Kultura
 • Rekreacija
 • Javno zastupanje
 • Obrazovanje
 • Promocija volonterstva

Pokrivenost:
Sever Kosova

Ciljevi:
 • Zalaganje za ostvarivanje svih prava mladih u posebno na teritoriji severnog Kosova i Opštini Zubin Potok bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etničku pripadnost i kulturnu, politička i verska ubeđenja, invalidnost ili bilo koji drugi oblik različitosti.
 • Zalaganje za poboljšanje položaja građana pre svega u svim životnim oblastima mladih.
 • Afirmisanje svih pozitivnih, kulturnih, naučnih, obrazovanih, intelektualnih, verskih i civilizacijskih vrednosti.
 • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara i kulturnih, naučnih, sportskih manifestacija kao i pokretanje drugih aktivnosti javnog karaktera u cilju poboljšanja kvaliteta življenja mladih.
 • Motivacija mladih ka borbi za vlastita prava, te podsticanje mladih na saradnju sa institucijama, vlastima na svim nivoima, medijima i drugim subjektima koji vode ka boljem položaju mladih.
 • Promovisanje omladinske politike, solidarnosti, humanosti, omladinskog rada, volonterizma i očuvanje kulurnog nasleđa.

Misija:

U svojoj zajednici želi motivisati i podsticati mlade da poboljšaju svoj položaj u svim životnim oblastima. Usmeravanjem znanja, veština i energije mladih želi se doprineti razvoju celokupne lokalne zajednice.

Milica Čkovrić se aktivizmom bavi 3 godine. Najviše je radila na polju unapređivanja života mladih. Zainteresovana je i za rad sa decom te se zato i uključila u mrežu “Čuvari dečijih prava”. Veruje da će mreža umnogome doprineti podizanju svesti o pravima dece i njihovoj zaštiti. Veliki je borac za prava i zaštitu žena i dece i želi da kroz mrežu da svoj doprinos upravo toj oblasti.

Moto: “Koračaj sigurnim koracima kroz život i poštuj druge da bi poštovali tebe”.