Sigurne kuće - oaza za srećnije detinjstvo
11:31 • 25.04.2017

Sigurne kuće - oaza za srećnije detinjstvo

Porodica bi trebalo da bude bazično utočište koje detetu pruža sigurnost i podršku, mesto na kome se ono vaspitava, razvija se i odrasta. Narušavanje ovakve harmonije, tj. pojava neslaganja i nasilja u porodici po decu može imati fatalne posledice. 

Deca kao žrtve i svedoci nasilja: iz ugla psihologa
10:25 • 24.04.2017

Deca kao žrtve i svedoci nasilja: iz ugla psihologa

Temu ,,Deca kao žrtve i svedoci nasilja” televizija ,,Most” je već istraživala i za sagovornicu imala Simonu Božović iz Centra za socijalni rad u Zubinom Potoku. Istu temu dopunili smo i upotpunili razgovarajući sa Miljanom Pavićević, psihološkinjom u ,,Centru Equilibrium” u Kosovskoj Mitovici i nastavnicom na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Deca kao žrtve i svedoci nasilja
15:02 • 06.04.2017

Deca kao žrtve i svedoci nasilja

Na temu ,,Deca kao žrtve i svedoci nasilja” pisala je televizija ,,Most” i istraživala u saradnji sa mrežom civilnih organizacija sa severa Kosova ,,Čuvari dečijih prava" koja je nastala u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji je finansiran od strane EU, rukovođen Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, a implementiran od strane NVO ,,Domovik” iz Mitrovice.

Jelena Minić: Nasilje na internetu
14:18 • 06.04.2017

Jelena Minić: Nasilje na internetu

Intervju o korišćenju interneta je sprovela televizija ,,Most” uz podršku mreže civilnih organizacija sa severa Kosova ,,Čuvari dečijih prava" nastale u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a implementira NVO ,,Domovik” iz Mitrovice.

Poznavanje protokola ponašanja školske dece i nastavnika - Leposavić
15:58 • 05.04.2017

Poznavanje protokola ponašanja školske dece i nastavnika - Leposavić

Protokol ponašanja koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primenjuje se i u srednjoj školi Nikola Tesla u Leposaviću. Neki se poštuju više a neki manje, sa pojedinostima su upoznati kako učenici tako i nastavno osoblje a većih problema nema. Na ovu temu smo razgovarali sa direktorom škole i predsednicom đačkog parlamenta na inicijativu i uz podršku mreže organizacija “Čuvari dečijih prava” formirane u okviru projekta koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira NVO Domovik iz Mitrovice .

Umetničko izražavanje mladih na području severa Kosova
14:12 • 05.04.2017

Umetničko izražavanje mladih na području severa Kosova

,,Pablo Pikaso je jednom prilikom izjavio da su sva deca umetnici, ali je problem ostati umetnik i kao zreo čovek. Zato je i važno da deca u najranijem uzrastu razvijaju svoj talenat, slobodno izražavaju svoja osećanja i pogled na život i svet pretoče u umetničko delo. Jer to su najčistija dela”. Na ovaj način Miljana Bulatović iz galerije ,,Akvarius“ u Mitrovici započinje priču o ,,Malom Ateljeu“ koji vodi i značaju razvijanja talenta kod dece u ovom smislu.

Centri za rani razvoj deteta
10:45 • 05.04.2017

Centri za rani razvoj deteta

Žerovnica, zaseok nedaleko od Zvečana, može se pohvaliti velikim brojem mališana. Sa druge strane, ono što svakako nije za pohvalu je nedostatak vrtića, a troškovi boravka dece u ustanovi u obližnjem mestu nisu isplativi. NVO ,,Santa Marija“ iz Zvečana prepoznala je ovaj problem i reagovala otvorivši Centar za rani razvoj dece, svojevrsni pandan vrtićima, u kome mališani mogu da borave bez ikakve novčane naknade. Kako ovaj centar izgleda, da li je jedini te vrste na području severa Kosova i ko u njima radi istraživala jetelevizija ,,Most” u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija sa severa Kosova ,,Čuvari dečijih prava" u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice.

Leposavić - Deca sa smetnjama u razvoju bez adekvatnih uslova za obrazovanje
16:43 • 02.04.2017

Leposavić - Deca sa smetnjama u razvoju bez adekvatnih uslova za obrazovanje

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje ”Kosovski Božur” u Mitrovici ima ukupno 46 učenika sa različitim stepenima razvojnih problema i invaliditeta. Pored matične, škola ima pomoćna odeljenja u Leposaviću i Zubinom Potoku. Broj učenika u Leposaviću je jedanaest a u Zubinom Potoku pet.

Prezentacija istraživanja Mreže
14:58 • 31.03.2017

Prezentacija istraživanja Mreže "Čuvari dečijih prava”

Mreža civilnih organizacija sa severa Kosova pod nazivom ,,Čuvari dečijih prava” predstavila je 28. marta 2017. godine rezultate istraživanja koje je sprovela, a čiji je predmet bio ,,Mapiranje servisa zaštite dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji severa Kosova“. Prezentacija je održana u Centru za baznu rehabilitaciju u  Mitrovici.

Predškolstvo u Leposaviću
14:52 • 29.03.2017

Predškolstvo u Leposaviću

Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja predviđa obavezan Pripremni predškolski program u trajanju od  najmanje 9 meseci u godini pred polazak u školu. Program je koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta .Ostvaruje se u za to adekvatnoj ustanovi kroz dva organizaciona oblika: poludnevni, petočasovni rad sa decom i celodnevni.

“Leposavić - Obrazovanje u ruralnim prodručjima”
08:46 • 28.03.2017

“Leposavić - Obrazovanje u ruralnim prodručjima”

Osnovna škola “Leposavić” u Leposaviću, kao matična škola, svake godine upisuje dovoljan broj đaka prvaka ali izdvojena odeljenja u tri sela u okolini ne mogu se pohvaliti konstantnim brojem dece. Problem migracije stanovništva, zastarela infrastuktura, samo su neki od problema koji za uzrok imaju smanjiivanje broja dece u školama.

Problemi fizičkog razvoja dece
11:10 • 14.03.2017

Problemi fizičkog razvoja dece

Televizija Most, zajedno sa mrežom nevladinih organizacija sa severa Kosova, pod nazivom "Čuvari dečijih prava" uključila se u istraživanje u probleme fizičkog razvoja dece u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice.

Mreža
15:41 • 13.03.2017

Mreža "Čuvari dečijih prava" u jutarnjem programu

Povodom budućih planova mreže organizacija “Čuvari dečijih prava“, govorio je Miljan Stanišić, zamenik predsednice i programski koordinator NVO Domovik, implementatora projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Gojaznost dece
14:21 • 07.03.2017

Gojaznost dece

Usled popularizacije video igrica, društvenih mreža, nezdrave ishrane i uopšte sve pasivnijeg ponašanja kao jedna od posledica se nužno javlja problem prekomerne težine i to kod sve mlađih generacija. Ovaj globalni problem poput epidemije rapidno se širi, pa se promocija zdravih stilova života nameće kao jedno od rešenja.

Značaj informisanosti roditelja o razvoju dece
15:22 • 28.02.2017

Značaj informisanosti roditelja o razvoju dece

Svojim prvim neartikulisanim krikom beba objavljuje da je došla na svet. Kao novodošli, bespomoćni član porodice ona iziskuje posebnu pažnju, negu i brigu, najčešće svojih roditelja. 

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija romske dece
14:23 • 07.02.2017

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija romske dece

Život romske dece i dalje se uglavnom odvija van društvenih tokova i to je problem koji se za sada veoma teško rešava. U međuvremenu, generacije i generacije mladih Roma žive bez perspektive. Statistički podaci pokazuju da je veliki broj njih bez dana škole, dok se mnogi suočavaju i sa problemom pravne nevidljivosti. Iz Caritas Kosova ulažu velike napore kako bi im  omogućili  život dostojan čoveka. Uz afirmativne mere ove nevladine organizacije u poslednje vreme mladi se sve češće odlučuju za obrazovanje.

Hraniteljstvo na severu Kosova
15:32 • 30.12.2016

Hraniteljstvo na severu Kosova

,,Hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja, odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja, a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima”, definisano je u Pravilniku o hraniteljstvu (,,Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2008). Prema ovom pravilniku dalje se navodi da se detetu na hraniteljstvu obezbeđuje adekvatan oblik hraniteljstva i hraniteljska porodica u skladu sa njegovim specifičnim potrebama, a sve to uz ostvarivanje njegovog najboljeg interesa. Televizija ,,Most“ je u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija sa severa Kosova, pod nazivom ,,Čuvari dečijih prava“ istraživala na ovu temu u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice.

Učenički parlamenti: Funkcija u školi i lokalnoj zajednici
12:06 • 20.12.2016

Učenički parlamenti: Funkcija u školi i lokalnoj zajednici

Škola kao obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj učitelji, nastavnici i profesori, po unapred utvrđenom planu i programu, prenose znanja mlađoj generaciji, mesto je gde se đaci, pre svega, socijalizuju. Da bi ona, kao takva, obezbedila adekvatnu socijalizaciju osim učenosti i iskustva učitelja, nastavnika, odnosno profesora, potrebno je stvoriti dobru klimu. Klimu međusobnog poštovanja, poverenja, uvažavanja, a školu doživeti kao prijatno mesto koje postoji upravo zbog njih učenika. Da bi se ovakva harmonija ostvarila neophodna je interakcija i angažovanje obeju strana ,,sa obe strane katedre“.

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Uspešna žena
10:31 • 27.11.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Uspešna žena

U okviru serije radio emisija pod nazivom „Uspešna žena“, koje je realizovao RTV KISS iz Kosovske Mitrovice a priredila novinarka Jasmina Šćekić tokom leta 2016. godine, jedna je bila posvećena uspešnim ženama iz civilnog sektora. Tom prilikom sagovornica je bila Bojana Savić iz NVO Domovik i članica mreže organizacija civilnog društva „Čuvari dečijih prava“ nastale u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice. Jedna od specifičnosti ove emisije je i ta što se razgovor vodio u atmosferi javnog dečijeg parka.  

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Mladi u zajednici
12:37 • 11.11.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Mladi u zajednici

,,Bolje sutra" za nove naraštaje predstavlja rezultat uzajamnog kreiranja sadašnjosti od strane mladih ljudi i onih kojima je dato pravo da o tome donose odluke. Uključivanje mladih u sam proces odlučivanja u okviru svoje društvene zajednice bitna je stavka za unapređivanje društva i boljitka za nove generacije. Zbog čega je bitno da mladi budu u tom smislu angažovani, na koji način i gde se to može ostvariti, istraživala je TV Most sa mrežom organizacija civilnog društva “Čuvari dečijih prava” formirane u okviru projekta „Podrška ogranizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite dečijih prava na severu Kosova“ koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice..

Inkluzija - Pravo sve dece na obrazovanje
15:39 • 01.11.2016

Inkluzija - Pravo sve dece na obrazovanje

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, što uključuje decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom, decu iz marginalizovanih grupa i darovitu decu, a to znači da sve navedene grupacije treba da se nađu u redovnom obrazovnom sistemu. 

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija II
14:05 • 21.10.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija II

Govoreći o deci kojoj je potrebna podrška u obrazovanju i vaspitanju često se ograničavamo samo na podršku u nastavi, bilo u vidu individualnog obrazovnog plana, personalnih asistenata i slično. Zaboravljamo da oni, kao i uostalom sva deca, imaju i potrebe za vanškolskim aktivnostima, druženjem, kreativnim stvaranjem, pri čemu se nužno nameće pitanje gde se to u našem gradu može realizovati?

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija
15:58 • 05.10.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Inkluzija

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje:  decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom, decu iz marginalizovanih grupa i darovitu decu, što znači da sve navedene grupacije treba da se nađu u redovnom obrazovnom sistemu. 

Mreža
11:38 • 03.10.2016

Mreža "Čuvari dečijih prava" na TV Most

Televizija ,,Most“ se u okviru podrške nevladinom sektoru na severu Kosova i aktivnostima koje su od značaja za stanovništvo, a u ovom slučaju prava dece i mladih, uključila u realizaciju projekta pod nazivom ,,Podrška organizacijama civilnog društva na severu Kosova” koji finansira EU, rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira ga NVO Domovik iz Mitrovice.

Mreža
11:30 • 03.10.2016

Mreža "Čuvari dečijih prava" i TV Most udružuju snage

TV Most and NGO Domovik representative singed contract within the project Support to strengthening role of Civil Society in good governance for children in for municipalities of Northern Kosovo, an EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo.

NVO Domovik na RTK2
15:15 • 27.09.2016

NVO Domovik na RTK2

Гости емисије Поподне Миљан Станишић програмски координатор НВО Домовик и Марина Јаковљевић психолог. Тема права деце и омладине.

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Vršnjačko nasilje
15:30 • 15.06.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Vršnjačko nasilje

Mreža “Čuvari dečijih prava” - profilisanih organizacija civilnog društva u okviru projekta “Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova“, sprovodi niz aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije zastupanje i zagovaranje poštovanja prava dece, mlađih i starijih maloletnika. Jedna od tih aktivnosti je i ciklus tematskih radijskih i TV emisija, koje se tiču problema te, najosetljivije društvene grupe.

Prava deteta, osnovi i izvori prava
09:17 • 09.06.2016

Prava deteta, osnovi i izvori prava

Drugi modul “Dečija prava u kontekstu ljudskih prava”održan je 19. i 20. 05. 2016. godine kao jedan od tri planirana za jačanje kapaciteta svih članova mreže “Čuvari dečijih prava”. Trening je vodila Marija Petrović pravnica, stručni konsultant i programski koordinator u Centru za prava deteta iz Beograda i osnivač i član upravnog odbora MODS-a (Mreža organizacija za decu Srbije). Teme treninga su bile:

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Međunarodni dan deteta u Kosovskoj Mitrovici
10:34 • 08.06.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima - Međunarodni dan deteta u Kosovskoj Mitrovici

Mreža “Čuvari dečijih prava” - profilisanih organizacija civilnog društva u okviru projekta “Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova“, sprovodi niz aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije zastupanje i zagovaranje poštovanja prava dece, mlađih i starijih maloletnika. Jedna od tih aktivnosti je i ciklus tematskih radijskih i TV emisija, koje se tiču problema te najosetljivije društvene grupe.

Timski rad u mreži za prava deteta
10:45 • 12.05.2016

Timski rad u mreži za prava deteta

U okviru  projekta “Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova” u Mitrovici je održan prvi modul treninga pod nazivom "Timski rad u mreži za prava deteta" koji za cilj ima  organizovanje i jačanje mreže profilisanih organizacija civilnog društva iz oblasti dečijih prava na teritoriji severnog Kosova.

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima
10:44 • 12.05.2016

Promocija dečijih prava na lokalnim medijima

U okviru projekta “Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova”, u planu je realizcija niza aktivnosti koje za cilj imaju jačanje mreže “Čuvari dečijih prava”, profilisanih organizacija civilnog društva iz oblasti dečijih prava.