Leposavić - Deca sa smetnjama u razvoju bez adekvatnih uslova za obrazovanje

16:43 • 02.04.2017 | Neda Jovanović, RTV Mir - Mreža "Čuvaru dečijih prava" | Vesti > Mreža

U Školi za osnovno i srednje obrazovanje ”Kosovski Božur” u Mitrovici ima ukupno 46 učenika sa različitim stepenima razvojnih problema i invaliditeta. Pored matične, škola ima pomoćna odeljenja u Leposaviću i Zubinom Potoku. Broj učenika u Leposaviću je jedanaest a u Zubinom Potoku pet.

U matičnoj školi kao i u odeljenjima u Zubinom Potoku uslovi za rad su solidni i zadovoljavajući jer postoji prilagođen prostor decu sa posebnim potrebama, ali situacija nije svuda ista, kaže direktorka škole Marta Popović.

“Veliki problem u radu imamo u Leposaviću, jer tamo koristimo učionice u starom delu redovne škole koje su neprilagođene za potrebe ove dece”, kaže Popović.

Zbog rasporeda nastave u redovnoj školi, prinuđeni su da rade po skraćenom radnom vremenu a ne postoji ni infrastrukturna podrška za decu sa invaliditetom, iako takvi učenici postoje.

“Deca nemaju mogućnost korišćenja fiskulturne sale pa su stoga lišena psihomotornih obaveznih vežbi fizičkog vaspitanja i korektivnih vežbi. Časovi informatike se improvizovano izvode jer ne postoje adekvatno opremljeni kabineti. Ne postoji ni adekvatno opremljena trpezarija, gde bi kao i u ostalim našim jedinicama, đaci obedovali jer su njima neophodni posebni uslovi” dodaje ona. 

Timovi izrađuju pedagoška dokumenta kojima se obrazovni proces prilagođava detetu, dakle Individualni obrazovni plan (IOP). 

“Škola je u periodu inkluzije postala resursni centar za pružanje dodatne podrške svim redovnim školama koje su uključene u isti proces”, kaže direktorka škole.

Potpisani su sporazumi o saradnji sa mnogim školama na severu Kosova i preko 70 dece prima dodatnu podršku raspoloživog kadra. 

“Poteškoće u radu ove škole postoje a ogledaju se u nerazumevanju okoline i bitnih institucuija za rešavanje problema i potrebe sve dece”, zaključuje direktorka.

RTV Mir je u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija ,,Čuvari dečijih prava”, formirane u okviru projekta koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira NVO Domovik iz Mitrovice istraživala ovu temu na području opštine Leposavić.