Poznavanje protokola ponašanja školske dece i nastavnika - Leposavić

15:58 • 05.04.2017 | RTV Mir - Mreža "Čuvari dečijih prava" | Vesti > Mreža

Protokol ponašanja koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primenjuje se i u srednjoj školi Nikola Tesla u Leposaviću. Neki se poštuju više a neki manje, sa pojedinostima su upoznati kako učenici tako i nastavno osoblje a većih problema nema. Na ovu temu smo razgovarali sa direktorom škole i predsednicom đačkog parlamenta na inicijativu i uz podršku mreže organizacija “Čuvari dečijih prava” formirane u okviru projekta koji finansira EU rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira NVO Domovik iz Mitrovice .